KSZKOLENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH

OFERTA DLA MASAŻYSTÓW
Ilość godzin 28 ,szkolenia grupowe i indywidualne, koszt szkolenia 1999 zł Szkolenie może być dofinansowywane z środków Uni Europejskiej i urzędu pracy. Pomagamy wypełniać wnioski - 781 701 288
Szkolenia dla fizjoterapeutów - Terapia manualna tkanek miękkich

ADRESACI: Szkolenia kierujemy do niewidomych ,niedowidzących,niepełnosprawnych przyszłych bądź obecnych masażystów i fizjoterapeutów, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności, a także chcą mieć dostęp do najnowszej wiedzy i nowoczesnych metod pracy cieszących się uznaniem w Europie i na świecie.

Celem szkolenia jest podnoszenie umiejętności w zakresie diagnozowania i leczenia dysfunkcji w obrębie tkanek miękkich

TERAPIA NA POWIĘZIACH

Terapia na powięziach, w ostatniej dekadzie, zyskała ogromne zainteresowanie i znaczące miejsce w arsenale metod terapeutycznych stosowanych w terapii manualnej. Terapia ta staje się jednym z podstawowych sposobów pracy wielu specjalistów zajmujących się terapią manualną zaburzeń czynnościowych narządu ruchu. Coraz większe zainteresowanie pracą na powięzi bierze się, w dużej mierze, z jej skuteczności w leczeniu wielu dolegliwości narządu ruchu, a w szczególności w leczeniu niespecyficznych dolegliwości bólowych. Forma ta opiera się w większości na stosowaniu łagodnych i bezpiecznych technik manualnych, przez co może być stosowana zarówno w stanach ostrych, jak i u osób w starszym wieku.

Szkolenie skałda się z dwóch modułów teoretyczno-praktycznych.

Moduł pierwszy:
1. znaczenie powięzi
2. anatomia powięzi
3. restrykcje mięśniowo-powięziowe
4. bariera tkankowa i fenomen rozluźniania
5. metodyka wykonywania zabiegu

Techniki terapeutyczne
1. rozluźnianie powięzi powierzchownej
2. terapia powięzi głębokiej
3. techniki szczegółowe
4. techniki mięśniowe

Moduł drugi:

Terapia dysfunkcji kompleksu mięśniowo-powięziowego – techniki aktywne
1. rodzaje terapii
2. najczęstsze zaburzenia kompleksu mięśniowo-powięziowego
3. szczegóły dotyczące wykonywania technik aktywnych
4. terapia.